CBL

Cannabicyclol je netoxický kanabinoid, který se tvoří, když se CBC (canabichromen) rozkládá vystavením UV záření, kyselému prostředí nebo oxidaci. Výzkum tohoto kanabinoidu, který se v konopí nachází ve velmi nízkých koncentracích, postupuje pomalu a o vlastnostech a terapeutických kvalitách CBL se toho ví jen málo.