Reklamace

JAK PODAT REKLAMACI:

 1. Stáhněte si reklamační formulář ve formátu Excel 
 2. Vyplňte formulář 
 3. Vytiskněte formulář a podepište
 4. Připojte daňový doklad - fakturu (pokud formulář obsahuje číslo objednávky není potřeba připojovat)
 5. Formulář s daňovým dokladem vložte do zásilky.
 6. Zásilku odešlete

 

  • Zajděte na nejbližší zásilkovnu, 
  • Nadiktujte kód odesílate :  97380676
  • Obsluha vytiskne přepravní štítek 
  • Předáte obsluze balíček k odeslání

 

Reklamace lze podat i na naší provozovně